خرید کلیه (کلیه ام رو میفروشم)

پسر جوان 22 ساله هستم. کلیه ام را میفروشم

خرید کلیه (کلیه ام رو میفروشم)

پسر جوان 22 ساله هستم. کلیه ام را میفروشم

سلام
جوان 22 ساله هستم. کلیه ام رو میفروشم.

گروه خونی +B (بی مثبت)

محل سکونت: مشهد

باسلام

پسر جوان متولد مهر 74 هستم.


خرید کلیه

اجازه برداشت کلیه راست خودم رو به کسی نیاز داشته باشه میدم با هزینه 99 میلیون تومان


گروه خونی بنده +B هست و ساکن مشهد هستم، اگر از سایر استانها هستین هم مشکلی نیست.


شماره تماس: 09909452856